ΕκπαίδευσηΤα θέματα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των εισηγήσεων είναι:

 • Μορφές & τύποι επιχειρηματικότητας
 • Επιχειρηματική Ιδέα ή επιχειρηματική ευκαιρία
 • Διερεύνηση Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων
 • Αρχές κοστολόγησης
 • Αρχές χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Αρχές στρατηγικού marketing
 • Αρχές κοστολόγησης
 • Βασικές αρχές logistics
 • Εταιρική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις
 • Τεχνικές πωλήσεων & Αρχές Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ηγεσία & αρχές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Στοιχεία εργατικού δικαίου
 • Διαχείριση ολικής ποιότητας
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Είδη εταιριών
 • Διαδικασίες Σύστασης Επιχείρησης
 • Δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις
 • Κατάρτιση Business Plan
 • Αποτελεσματικές παρουσιάσεις

Επιπλέον έκτακτες εισηγήσεις προγραμματίζονται σ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου από καταξιωμένα πρόσωπα της επιχειρηματικής κοινότητας.