8ος κύκλος


Πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας seed4business.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας seed4business, διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας με την ευγενική χορηγία της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) και είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί να βοηθήσει  όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.  Το πρόγραμμα είναι πλήρως επιδοτούμενο χωρίς κόστος συμμετοχής.

Με διαδοχικούς κύκλους που επαναλαμβάνονται κάθε δύο μήνες, το πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ξεκινήσει κάποιος σωστά μια επιχείρηση και να προχωρήσει πατώντας σε γερές βάσεις. Στόχος του seed4business είναι να βοηθήσει στη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητες τόσο για την αύξηση του εθνικού πλούτου, όσο και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατ’ αρχήν σε όσους έχουν ήδη μια επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την υλοποιήσουν. Είναι όμως ανοιχτό και χρήσιμο και σε εκείνους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν σε μια σύγχρονη, υγιή επιχείρηση, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους: η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι ουσιαστικά προσόντα, που διευκολύνουν καίρια την επαγγελματική αποκατάσταση στο σύγχρονο κόσμο.

H περίοδος υποβολής αιτήσεων για τον 8ο κύκλο seed4business, θα είναι ανοικτή έως  την 1η Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά .

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.