Προσομοίωση


Προσομοίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας


Η προσομοίωση αποτελεί ένα είδος Παιχνιδιού Ρόλων, το οποίο αποσκοπεί στην εκμάθηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Έχει αποδειχθεί ότι η προσομοίωση επαγγελματικών ρόλων (gamification) οδηγεί σε γρηγορότερη και ευκολότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής κατάστασης, χωρίς το κόστος και τους κινδύνους της πραγματικής δραστηριότητας.

Οι παίκτες συμμετέχουν σε μία ρεαλιστική αναπαράσταση της λειτουργίας μιας εταιρίας, προσπαθώντας να λειτουργήσουν όπως θα έκαναν στην κατάσταση αυτή αν ήταν πραγματική. Οι εκπαιδευόμενοι ακολουθώντας ένα σενάριο καλούνται να εξετάσουν δεδομένα, να εκφέρουν απόψεις, να διαπραγματευτούν και να πάρουν αποφάσεις σαν να ήταν στελέχη επικεφαλής επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες.

Μέσα από τη διαδικασία της προσομοίωσης:

Θα μπορέσεις να ζήσεις την ίδια εμπειρία με αυτή της πραγματικής διοίκησης μιας εταιρείας.

  • Θα έχεις στη διάθεσή σου ένα εργαστήριο για να βιώσεις τον επιχειρηματικό κόσμο.
  • Θα συλλέξεις περισσότερα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να είσαι πιο αποδοτικός/η στο εργασιακό σου περιβάλλον.
  • Θα αναπτύξεις δεξιότητες για την καλύτερη λήψη αποφάσεων.
  • Θα ανακαλύψεις σε ποιους τομείς είσαι καλύτερος/η καθώς και τη θέση που είσαι πιο αποτελεσματικός/η στο πλαίσιο μιας ομάδας.